Language   
ArCon

ArCon open planTEK — funkcje podstawowe

ArCon - wizualna architektura
ArCon open planTEK — funkcje podstawowe

ArCon open planTEK — funkcje podstawowe i rozszerzone

 • Podstawowe funkcje programu ArCon (standardowy zakres programu ArCon)
 • Rozszerzone funkcje programu ArCon open planTEK
  Rozszerzony zakres zawiera wszystkie funkcje standardowego zakresu i funkcje dodatkowe.

Dostępna u nas wersja ArCon open planTEK zawiera wszystkie wymienione funkcje podstawowe oraz funkcje rozszerzone. Program ArCon [planTEK] funkcjonuje BEZ ochrony oprogramowania.


Podstawowe funkcje programu ArCon open planTEK:

 • Precyzyjne wprowadzanie
  dowolnie skomplikowanych rzutów przy pomocy siatki, linii pomocniczych i linijki.

 • Planowanie i konstruowanie
  dowolnej ilości kondygnacji włącznie z piwnicą i poddaszem; wyświetlanie kondygnacji może być włączane lub wyłączane. Ściany są tworzone bezpośrednio jako model 3D i automatycznie łączone ze sobą. Okna i drzwi można wybierać z gotowej palety lub stworzyć przy pomocy inteligentnego kreatora. Niezbędne przebicia w ścianach i stropach są tworzone automatycznie.

 • Przebicia w ścianach
  W ścianach wycinać można prostokątne otwory. Oprócz tego okno dialogowe “rozszerzone konstrukcje okien” uzupełnione jest o możliwość włączenia i wyłączenia wyświetlania framug (razem z szybą)

 • U-Wendel TreppeAutomatyczne konstrukcje schodów
  o spocznikach L i U łącznie z poręczami a także prostych, krętych, łukowych, zabiegowych; wszystkie schody mogą zostać wygenerowane jako drewniane lub monolityczne. Materiały są dowolne, a za pomocą jednego przycisku można ustawić optymalną ergonomię schodów zgodnie z przyjętymi standardami.
 • Rozszerzenia przy schodach:
  Dla każdych schodów można zdefiniować poziom początkowy i końcowy. Dalej, poprzez wprowadzenie wartości kąta dla schodów prostych, można stworzyć zakrzywienie stopni początku i końca biegu.

 • DachstuhlAutomatyczne jak i dowolne konstrukcje dachów
  dla dachów dwuspadowych, kopertowych, wielospadowych, naczółkowych jak również kombinacji tych form dachowych, wliczając pokrycie dachowe i detale okapu, automatyczne stworzenie propozycji rozwiązania więźby dachowej z krokwiami (także krawędziowymi i koszowymi), płatwiami (kalenicowymi, pośrednimi, stropowymi) i jętkami.

 • Obliczenie powierzchni
  pokrycia jak również metrów bieżących okapów, kalenic, naroży i koszów osobno dla dachu jak i facjatek.

 • Facjatki:
  oferowane są 3 różne typy facjatek (łącznie z konstrukcją więźby). Frontowa ściana może stać na stropie lub opierać sie na połaci dachu. Dostepne są nastepujące typy facjatek: płaska, wyniesiona i trójkątna. W ściany facjatki można (jak w przypadku normalnych ścian) wstawić okna.

 • Przekroje belek:
  dla konstukcji dachu można zdefiniować w oknie dialogowym wszystkie przekroje elementów więźby. W polu informacyjnym wyświetlone są charakterystyczne parametry dachu( powierzchnia dachu, metry bieżące kalenic, okapów itd.)

 • Kompletne wyposażenie wnętrz:
  w trybie 2D i 3D, od mebli po tapety i wykładziny podłogowe w katalogu zawierającym ponad 3000 obiektów i tekstur (powierzchni) z możliwością wprowadzania własnych tekstur.

 • Nowe obiekty i tekstury:
  dołączone zostały nastepujące kategorie obiektów: litery, bryły geometryczne (sześcian, ostrosłup, walec, stożek, sfera, klin, schody, profile), nowe drzwi, meble do sypialni, meble ogrodowe.

 • Obracanie obiektów we wszystkich kierunkach:
  obiekty mogą być obracane we wszystkich trzech kierunkach. Dotychczas było to możliwe tylko dla jednego kierunku.

 • Wizualizacja 3D z zewnątrz i od wewnątrz: Spacer po wnętrzach lub otoczeniu budynku w czasie rzeczywistym (Virtual Reality) w dzień lub w nocy, opcja zoom i dowolne obracanie się.

 • Modelowanie terenu:
  teren definiowany jest za pomocą zamknietego wielokąta. Nastepnie można wprowadzić punkty wysokościowe. W terenie wycinać można otwory (np. baseny). Tereny mogą zostać podzielone na rózne obszary (tarasy, drogi, ogród, trawnik), które można pojedyńczo teksturować

 • Uwzględnianie położenia słońca i ksieżyca:
  przy pomocy okna dialogowego można określić długość i szerokość geograficzną oraz wprowadzić informacje o kraju i miejscowości. Po podaniu godziny automatycznie określone jest położenie słońca i księżyca . W zależności od pory roku i pory dnia następuje określenie koloru światła dziennego. Przez wstawienie w planie konstrukcyjnym strzałki północy określany jest przebieg słońca i księżyca.

 • Fotorealistyczna prezentacja z Ray-Tracingiem:
  fotorealistyczna symulacja warunków oświetleniowych z Ray-Tracingiem: światła, cienie, przeźroczystość i odbicia lustrzane pozwalają zaprezentować wiernie wysokiej jakości obrazy projektowanego obiektu. • Opisywanie, wymiarowanie i wydruki:
  wymiarowanie rzutów za pomocą linii i łańcuchów wymiarowych, efektywne i dokładne wydruki rzutów każdej kondygnacji razem z ramką i tabelką rysunkową; drukować można na dowolnej drukarce czy ploterze zainstalowanym w systemie Windows. Rzuty, widoki i barwne obrazy umieścić można np. w dokumentach programu Microsoft Word dla Windows w celach zilustrowania rozmaitych ekspertyz czy w części opisowej budowlanej dokumentacji technicznej. Mogą one mieć jako tło dowolną zeskanowaną fotografię otoczenia działki.

 • Wstępny kosztorys.
  W nieskomplikowany sposób w oknie dialogowym poprzez zastosowanie siedmiu grup kosztów można oszacować koszt inwestycji. Powierzchnia i kubatura może zostać przejęta przejęta przez ArCon automatycznie z projektu.

 • OCX-Runtime:
  wersja standardowa jest w stanie uruchamiać aplikacje OCX, tzn. że zewnętrznie napisane warianty konstrukcji można uruchomić w środowisku ArCon. Do stworzenia wariantów konstrukcji wymagane jest programowanie w Visual Basic lub C++ i użycie interfejsu ArCon-OCX.

 • Rozszerzony zakres oraz pozostałe funkcje programu ArCon open planTEK znaleźć można tutaj.für Einsteiger
Planung von Grundrissen
cadvilla basic
cadvilla basic
ArCon open planTEK
Zł 930,00
Zł 531,00
Zł 1.230,00
zamiast
Zł 1.810,00
do 18.06.2018 r.
zamiast
Zł 1.060,00
do 18.06.2018 r.
zamiast
Zł 1.510,00
do 18.06.2018 r.
Specjalna promocja z firmą ArCon planTEK - świętujmy ws
Specjalna promocja do 18.06.2018 r. włącznie
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Szczegółowe porównanie wyników   *)
cadvilla professional plus
cadvilla professional
ArCon open planTEK

-Produkt dostępny w języku polskim ... więcejnoyesyes
Produkt dostępny w języku polskim Program ArCon dostępny jest tylko w języku niemieckim.

Program cadvilla dostępny jest w następujących językach: polski, angielski, niemiecki, francuski i inne.
-Planowanie domu, mieszkania, wyposażenia i ogrodu ... więcejyesyesyes
Za pomocą programów cadvilla i ArCon planTEK można zaplanować i urządzić swój dom lub mieszkanie.
Do planowania obszaru zewnętrznego służą domyślne formy ukształtowania terenu oraz narzędzia do wprowadzania punktów wysokościowych.

Ponadto programy oferują możliwość automatycznego tworzenia przekrojów i widoków z boku.

Projekty utworzone za pomocą programów cadvilla i ArCon planTEK mogą zawierać dowolną liczbę pięter, ścian, okien, drzwi itd. Wszystkie trzy pakiety to profesjonalne wersje oprogramowania bez ograniczeń.
-Tworzenie i drukowanie projektów według skali ... więcejyesyesyes
We wszystkich oferowanych przez nas wersjach programu można wprowadzać dane według skali za pomocą siatek, linii pomocniczych i innych narzędzi konstrukcyjnych.

Wydruk projektu również jest zgodny ze skalą. Za pomocą (bezpłatnej) drukarki PDF można również tworzyć dokumenty PDF.
-Wirtualny spacer po projekcie w trybie 3D ... więcejyesyesyes
Wirtualny spacer po budynku oraz wokół niego oferuje użytkownikowi pierwsze wrażenie dotyczące jego nieruchomości.

W programie ArCon planTEK sterowanie kierunkiem spaceru odbywa się za pomocą myszki.

W programie cadvilla za pomocą myszy steruje się kierunkiem wzroku (głową), a klawisza kursora — ruchem wewnątrz domu (nogi).
-Uwzględnienie pozycji słońca i cienia ... więcejyesyesyes
Za pomocą okna dialogowego ustawia się pozycję projektu/domu, określając stopnie długości i szerokości geograficznej (dane te można wprowadzić również poprzez zdefiniowanie kraju i miejscowości).

Uwzględniając porę roku, datę i godzinę, określa się dokładną pozycję słońca i księżyca.

Plany konstrukcyjne zawierają strzałkę wskazującą kierunek północny. Jej pozycja służy do kalkulacji pozycji słońca i cienia w odniesieniu do budynków.
-Fotorealistyczne wizualizacje 3D ... więcejyesyesyes
Projekt można prezentować w widoku 3D. Po wprowadzeniu dodatkowego zdjęcia tła (np. zdjęcia działki) można natychmiast zobaczyć, jak dom prezentuje się na działce.

Raytracing oraz jakość tworzonych rysunków w wersjach programu cadvilla są rozszerzone w porównaniu do programu ArCon planTEK.
Rozszerzone funkcje dla zaawansowanych użytkownikówno
-Równoległe wyświetlanie i planowanie w różnych widokach ... więcejnoyesyes
Równoległe wyświetlanie i planowanie w różnych widokachPostępy projektu można śledzić w programie cadvilla za pomocą różnych, jednocześnie wyświetlanych widoków (widoków z góry 2D, przekrojów, widoków 3D).

Różne widoki projektu można wyświetlać obok siebie. W ten sposób możliwa jest jednoczesna praca w różnych widokach.

Przykładem są dwie kolumny przedstawione na rysunku obok oraz związany z nimi podest (zaznaczone kolorem czerwonym). Równoległe wyświetlanie wybranych obiektów we wszystkich widokach daje pełny obraz projektu i możliwość jego przeglądu. Każda zmiana wprowadzana jest jednocześnie we wszystkich widokach.
-Tworzenie własnych, ambitnych obiektów 3D ... więcejnoyesyes
Tworzenie własnych, ambitnych obiektów 3DProgram ArCon planTEK oferuje możliwość generowania PROSTYCH obiektów za pomocą narzędzia do projektowania płyt w połączeniu z dostępnymi obiektami.

Program cadvilla umożliwia tworzenie AMBITNYCH obiektów 3D za pomocą konstrukcji 3D.

Mogą to być na przykład: wiata samochodowa, wazon, balkon w zabytkowym stylu.

Dzięki tworzeniu brył 3D z połączenia brył podstawowych, obrotowych, wytłaczanych i brył dopasowanych do konturów można generować nowe obiekty za pomocą funkcji przycinania (operacji boolowskich), a następnie zastosować je w swoim projekcie.

Przykłady na zdjęciu obok utworzono wyłącznie za pomocą konstrukcji 3D programu cadvilla.

-Zastosowanie techniki projektowania warstwowego do tworzenia planu po ... więcejnoyesyes
Technika projektowania warstwowego umożliwia nałożenie warstw zawierających treści dotyczące powiązanych obszarów, a następnie oddzielne wyświetlanie i ukrywanie ich.

Najważniejsze korzyści płynące z tej techniki to:

- Dzięki zastosowaniu warstw można w bardziej przejrzysty sposób wyświetlić strukturę pięter.
Powiązane ze sobą informacje można odkładać na osobnych warstwach (np. różne propozycje wyposażenia, oddzielenie starej konstrukcji/stanu obecnego i nowej konstrukcji, przebudowa).
- Można tworzyć różne wyniki i rysunki dzięki wyświetlaniu i ukrywaniu nałożonych warstw.
- Każdej warstwie można w programie cadvilla przypisać wysokość/poziom.
-Łączenie wielu pojedynczych dachów ... więcejnonoyes
Łączenie wielu pojedynczych dachów Wymagania dotyczące dachów stają się dzisiaj coraz większe w wyniku zastosowania nowych technologii oraz większych wymagań budujących. W tym celu w programie cadvilla professional plus dodano efektywne narzędzie.

W pierwszym kroku wprowadza się pojedyncze dachy i określa ich pozycję — na przykład normalny dach dwuspadowy, jednospadowy lub czterospadowy.

Na koniec łączy się je za pomocą kilku kliknięć myszką. Nowe obliczenie kompletnej konstrukcji drewnianej oraz całej formy dachu odbywa się przy tym automatycznie.

Późniejsze edytowanie, przesuwanie, obracanie, usuwanie lub zmienianie (już połączonych) pojedynczych dachów jest możliwe w każdej chwili.


-Generowanie i edytowanie grafiki wektorowej widoków ... więcejnoyesyes
Generowanie i edytowanie grafiki wektorowej widokówGenerowanie grafiki wektorowej z widoków z góry, widoków bocznych i przekrojów jest potrzebne, aby po raz kolejny i ostateczny (jeśli jest to pożądane) edytować odpowiedni widok do wydruku planu.

W przykładzie po prawej stronie wygenerowano z widoku bocznego (widoku lewego) grafikę wektorową (widok prawy), a następnie poddano go edycji. Widać, że oddalono linię podziału pięter i dokonano niewielkich zmian w prezentacji drzwi i balkonu.

Oczywiście można też wydrukować automatycznie wygenerowane widoki, ale w niektórych przypadkach pożądana jest ich edycja.
-Plan generalny zawierający wszystkie piętra do wniosku budowlanego ... więcejnoyesyes
Program ArCon planTEK umożliwia wydruk każdego piętra na jednym planie według skali. Widoki boczne i przekroje można również według uznania przedstawić na arkuszu.

Jeśli wymagany jest wydruk planu zawierającego WSZYSTKIE piętra, widoki boczne i przekroje na JEDNYM planie, potrzebna jest funkcja tworzenia planu generalnego.

Program ArCon planTEK nie ma takiej funkcji, jednak można go uzupełnić za pomocą dodatkowych pakietów oprogramowania.

Wersje cadvilla professional i cadvilla professional plus zawierają funkcję tworzenia planu generalnego.
Interfejs użytkownika i menuno
-Interfejs użytkownika w formie paska narzędzi ... więcejyesyesyes
Interfejs użytkownika w formie paska narzędziZarówno program ArCon planTEK, jak i program cadvilla oferują możliwość wyświetlania interfejsu użytkownika w formie paska narzędzi.

W górnej części znajdują się takie funkcje, jak tworzenie widoków, otwieranie, zapisywanie i przybliżanie/oddalanie.

W lewej części interfejsu użytkownika znajduje się pasek narzędzi w następujących kategoriach:
- co chcę zrobić (np. wprowadzanie ścian),
- jak chcę to zrobić (np. za pomocą wprowadzania wielokątów).
-Interfejs użytkownika w formie wstążki ... więcejnoyesyes
Interfejs użytkownika w formie wstążki Oprócz znanej z programu ArCon formy paska narzędzi program cadvilla umożliwia wyświetlanie interfejsu użytkownika w formie wstążki.

Wstążki to nowoczesne paski funkcyjne, które z powodzeniem stosowane są w wielu znanych programach od czasu wprowadzenia pakietu Office 2010.

Wstążki zwiększają przejrzystość oprogramowania podczas użytkowania.

Interfejsy — import i eksportno
-Import plików 2D DWG i 2D DXF ... więcejyesyesyes
Pliki 2D DWG i 2D DXF można importować, wyświetlać i zapisywać jako warstwy podczas tworzenia planu pomieszczeń. Linie i punkty wierzchołkowe w tych warstwach służą jako punkty i linie zaczepienia do konstruowania ścian, okien itd.

Okno dialogowe, które pojawia się podczas importowania plików, zawiera dwa obszary. W pierwszym można wybrać odpowiednie warstwy, a w drugim — przedstawić je w formie podglądu.
-Eksport widoków 2D do formatu 2D DXF ... więcejyesnoyes
Za pomocą tej funkcji można generować pliki 2D DXF do dalszej edycji w innych systemach CAD (np. AUTOCAD).

Program cadvilla umożliwia dodatkowo eksport do formatu 2D DWG. Ponadto można samodzielnie określić, która wersja programu AutoCAD ma być uwzględniona do eksportu. Dotyczy to wersji od AutoCAD R09 do AutoCAD 2013.
-ArCon Import Zastosowanie dostępnych zbiorów obiektów ... więcejyesyesyes
Zastosowanie dostępnych zbiorów obiektówW odniesieniu do programu ArCon planTEK:
Zbiory obiektów ArCon (*.ACO, *.O2C) można bez problemu wykorzystać w programie ArCon planTEK. Możliwy jest import obiektów 3DS.

W odniesieniu do programu cadvilla:
W programie cadvilla można importować następujące formaty obiektów 3D:
- format ArCon (*.aco)
- plik obiektu 3DS (*.3ds)
- plik obiektu Caligari trueSpace (*.cob, *.scn)
- plik obiektu 3D DXF (*.dxf)
- plik obiektu Amapi (*.a3d)
- VRML 1.0 (*.wrl)
- plik obiektu Lightwave (*.lw, *.lwo, *.lwm, *.lwb)
- plik obiektu Wavefront (*.obj)
-ArCon Import Użycie i import istniejących projektów ArCon ... więcejyesyesyes
Użycie i import istniejących projektów ArConW odniesieniu do programu ArCon planTEK:
Bez problemu można importować i edytować projekty ArCon utworzone za pomocą starszej wersji programu ArCon (do wersji ArCon +6.30) lub projekty ArCon utworzone za pomocą programu do projektowania domu opartego na programie ArCon planTEK.

W odniesieniu do programu cadvilla professional plus:
Ta funkcja umożliwia wczytanie istniejących projektów (*.acp) opartych na oprogramowaniu ArCon [planTEK], ArCon open albo starszych wersjach programu ArCon (do wersji ArCon +6.30).
W idealnym przypadku kompletny projekt ze wszystkimi ścianami, stropami, oknami, drzwiami i dachami zostanie zaimportowany w formacie 3D i można go następnie edytować, zmieniać i uzupełniać.
-Zapisywanie projektów w formacie ArCon *.acp ... więcejyesnono
Zapisywanie projektów w formacie ACP nie jest możliwe w programie cadvilla, ponieważ program ten został opracowany zupełnie od nowa w oparciu o środowisko wykonawcze Microsoft.NET z efektywnym rdzeniem 3D. Projekty programu cadvilla tworzone są całkowicie w modelu danych 3D.


Copyright © 2001 - 2017 by TRIXL GmbH
All rights reserved