Language   
ArCon

Produkty/Nowości

Nowości w oprogramowaniu ArCon i dodatkach
Nowości w profesjonalnym oprogramowaniu do planowania mieszkania i domu

Oprogramowanie ArCon +6.30 (planTEK) - tylko w języku niemieckim

ArCon +6.30 (planTEK) to aktualna wersja oprogramowania ArCon (planTEK). Wersja z lutego 2016 roku.

Zarówno architekci, architekci wnętrz, jak i producenci domów z elementów prefabrykowanych oraz producenci mebli, a także wszyscy planujący i projektujący mogą za pomocą tego oprogramowania realizować swoje kreatywne pomysły jeszcze przed położeniem pierwszej cegły.

ArCon planTEK +6.30 działa na systemie WIN XP, WIN7 i WIN8

Pozostałe informacje znaleźć można tutaj.

Oprogramowanie cadvilla - w języku polskim, angielskim i niemieckim

Zur Website von cadvilla wechselncadvilla to zupełnie nowe oprogramowanie do planowania i wizualizacji projektów architektonicznych oparte na najnowocześniejszych narzędziach projektowych.

Podczas tworzenia nowego programu cadvilla uwzględniono wiele życzeń naszych użytkowników i jesteśmy przekonani, że oferujemy wspaniały produkt.

Podstawowe wersje programu cadvilla dostępne są
od € 29,95 w tym VAT.
Professionelle Versionen von cadvilla gibt es
od € 124,95 w tym VAT.

ArCon open planTEK
Import projektów z programu ArCon:
Pliki ze starszych wersji programu ArCon (do wersji ArCon +6.20) można przekonwertować w wersjach cadvilla professional i cadvilla professional plus do nowego formatu plików cadvilla i zaimportować.

Pozostałe szczegóły dotyczące programu cadvilla oraz różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami można znaleźć na stronie produktu cadvilla

für Einsteiger
Planung von Grundrissen
cadvilla basic
cadvilla basic
ArCon open planTEK
Zł 930,00
Zł 531,00
Zł 1.230,00
zamiast
Zł 1.810,00
do 01.03.2020 r.
zamiast
Zł 1.060,00
do 01.03.2020 r.
zamiast
Zł 1.510,00
do 01.03.2020 r.
Specjalna promocja z firmą ArCon planTEK - świętujmy ws
Specjalna promocja do 01.03.2020 r. włącznie
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Szczegółowe porównanie wyników   *)
cadvilla professional plus
cadvilla professional
ArCon open planTEK

-Produkt dostępny w języku polskim ... więcejnietaktak
Produkt dostępny w języku polskim Program ArCon dostępny jest tylko w języku niemieckim.

Program cadvilla dostępny jest w następujących językach: polski, angielski, niemiecki, francuski i inne.
-Planowanie domu, mieszkania, wyposażenia i ogrodu ... więcejtaktaktak
Za pomocą programów cadvilla i ArCon planTEK można zaplanować i urządzić swój dom lub mieszkanie.
Do planowania obszaru zewnętrznego służą domyślne formy ukształtowania terenu oraz narzędzia do wprowadzania punktów wysokościowych.

Ponadto programy oferują możliwość automatycznego tworzenia przekrojów i widoków z boku.

Projekty utworzone za pomocą programów cadvilla i ArCon planTEK mogą zawierać dowolną liczbę pięter, ścian, okien, drzwi itd. Wszystkie trzy pakiety to profesjonalne wersje oprogramowania bez ograniczeń.
-Tworzenie i drukowanie projektów według skali ... więcejtaktaktak
We wszystkich oferowanych przez nas wersjach programu można wprowadzać dane według skali za pomocą siatek, linii pomocniczych i innych narzędzi konstrukcyjnych.

Wydruk projektu również jest zgodny ze skalą. Za pomocą (bezpłatnej) drukarki PDF można również tworzyć dokumenty PDF.
-Wirtualny spacer po projekcie w trybie 3D ... więcejtaktaktak
Wirtualny spacer po budynku oraz wokół niego oferuje użytkownikowi pierwsze wrażenie dotyczące jego nieruchomości.

W programie ArCon planTEK sterowanie kierunkiem spaceru odbywa się za pomocą myszki.

W programie cadvilla za pomocą myszy steruje się kierunkiem wzroku (głową), a klawisza kursora — ruchem wewnątrz domu (nogi).
-Uwzględnienie pozycji słońca i cienia ... więcejtaktaktak
Za pomocą okna dialogowego ustawia się pozycję projektu/domu, określając stopnie długości i szerokości geograficznej (dane te można wprowadzić również poprzez zdefiniowanie kraju i miejscowości).

Uwzględniając porę roku, datę i godzinę, określa się dokładną pozycję słońca i księżyca.

Plany konstrukcyjne zawierają strzałkę wskazującą kierunek północny. Jej pozycja służy do kalkulacji pozycji słońca i cienia w odniesieniu do budynków.
-Fotorealistyczne wizualizacje 3D ... więcejtaktaktak
Projekt można prezentować w widoku 3D. Po wprowadzeniu dodatkowego zdjęcia tła (np. zdjęcia działki) można natychmiast zobaczyć, jak dom prezentuje się na działce.

Raytracing oraz jakość tworzonych rysunków w wersjach programu cadvilla są rozszerzone w porównaniu do programu ArCon planTEK.
Rozszerzone funkcje dla zaawansowanych użytkownikówno
-Równoległe wyświetlanie i planowanie w różnych widokach ... więcejnietaktak
Równoległe wyświetlanie i planowanie w różnych widokachPostępy projektu można śledzić w programie cadvilla za pomocą różnych, jednocześnie wyświetlanych widoków (widoków z góry 2D, przekrojów, widoków 3D).

Różne widoki projektu można wyświetlać obok siebie. W ten sposób możliwa jest jednoczesna praca w różnych widokach.

Przykładem są dwie kolumny przedstawione na rysunku obok oraz związany z nimi podest (zaznaczone kolorem czerwonym). Równoległe wyświetlanie wybranych obiektów we wszystkich widokach daje pełny obraz projektu i możliwość jego przeglądu. Każda zmiana wprowadzana jest jednocześnie we wszystkich widokach.
-Tworzenie własnych, ambitnych obiektów 3D ... więcejnietaktak
Tworzenie własnych, ambitnych obiektów 3DProgram ArCon planTEK oferuje możliwość generowania PROSTYCH obiektów za pomocą narzędzia do projektowania płyt w połączeniu z dostępnymi obiektami.

Program cadvilla umożliwia tworzenie AMBITNYCH obiektów 3D za pomocą konstrukcji 3D.

Mogą to być na przykład: wiata samochodowa, wazon, balkon w zabytkowym stylu.

Dzięki tworzeniu brył 3D z połączenia brył podstawowych, obrotowych, wytłaczanych i brył dopasowanych do konturów można generować nowe obiekty za pomocą funkcji przycinania (operacji boolowskich), a następnie zastosować je w swoim projekcie.

Przykłady na zdjęciu obok utworzono wyłącznie za pomocą konstrukcji 3D programu cadvilla.

-Zastosowanie techniki projektowania warstwowego do tworzenia planu po ... więcejnietaktak
Technika projektowania warstwowego umożliwia nałożenie warstw zawierających treści dotyczące powiązanych obszarów, a następnie oddzielne wyświetlanie i ukrywanie ich.

Najważniejsze korzyści płynące z tej techniki to:

- Dzięki zastosowaniu warstw można w bardziej przejrzysty sposób wyświetlić strukturę pięter.
Powiązane ze sobą informacje można odkładać na osobnych warstwach (np. różne propozycje wyposażenia, oddzielenie starej konstrukcji/stanu obecnego i nowej konstrukcji, przebudowa).
- Można tworzyć różne wyniki i rysunki dzięki wyświetlaniu i ukrywaniu nałożonych warstw.
- Każdej warstwie można w programie cadvilla przypisać wysokość/poziom.
-Łączenie wielu pojedynczych dachów ... więcejnienietak
Łączenie wielu pojedynczych dachów Wymagania dotyczące dachów stają się dzisiaj coraz większe w wyniku zastosowania nowych technologii oraz większych wymagań budujących. W tym celu w programie cadvilla professional plus dodano efektywne narzędzie.

W pierwszym kroku wprowadza się pojedyncze dachy i określa ich pozycję — na przykład normalny dach dwuspadowy, jednospadowy lub czterospadowy.

Na koniec łączy się je za pomocą kilku kliknięć myszką. Nowe obliczenie kompletnej konstrukcji drewnianej oraz całej formy dachu odbywa się przy tym automatycznie.

Późniejsze edytowanie, przesuwanie, obracanie, usuwanie lub zmienianie (już połączonych) pojedynczych dachów jest możliwe w każdej chwili.


-Generowanie i edytowanie grafiki wektorowej widoków ... więcejnietaktak
Generowanie i edytowanie grafiki wektorowej widokówGenerowanie grafiki wektorowej z widoków z góry, widoków bocznych i przekrojów jest potrzebne, aby po raz kolejny i ostateczny (jeśli jest to pożądane) edytować odpowiedni widok do wydruku planu.

W przykładzie po prawej stronie wygenerowano z widoku bocznego (widoku lewego) grafikę wektorową (widok prawy), a następnie poddano go edycji. Widać, że oddalono linię podziału pięter i dokonano niewielkich zmian w prezentacji drzwi i balkonu.

Oczywiście można też wydrukować automatycznie wygenerowane widoki, ale w niektórych przypadkach pożądana jest ich edycja.
-Plan generalny zawierający wszystkie piętra do wniosku budowlanego ... więcejnietaktak
Program ArCon planTEK umożliwia wydruk każdego piętra na jednym planie według skali. Widoki boczne i przekroje można również według uznania przedstawić na arkuszu.

Jeśli wymagany jest wydruk planu zawierającego WSZYSTKIE piętra, widoki boczne i przekroje na JEDNYM planie, potrzebna jest funkcja tworzenia planu generalnego.

Program ArCon planTEK nie ma takiej funkcji, jednak można go uzupełnić za pomocą dodatkowych pakietów oprogramowania.

Wersje cadvilla professional i cadvilla professional plus zawierają funkcję tworzenia planu generalnego.
Interfejs użytkownika i menuno
-Interfejs użytkownika w formie paska narzędzi ... więcejtaktaktak
Interfejs użytkownika w formie paska narzędziZarówno program ArCon planTEK, jak i program cadvilla oferują możliwość wyświetlania interfejsu użytkownika w formie paska narzędzi.

W górnej części znajdują się takie funkcje, jak tworzenie widoków, otwieranie, zapisywanie i przybliżanie/oddalanie.

W lewej części interfejsu użytkownika znajduje się pasek narzędzi w następujących kategoriach:
- co chcę zrobić (np. wprowadzanie ścian),
- jak chcę to zrobić (np. za pomocą wprowadzania wielokątów).
-Interfejs użytkownika w formie wstążki ... więcejnietaktak
Interfejs użytkownika w formie wstążki Oprócz znanej z programu ArCon formy paska narzędzi program cadvilla umożliwia wyświetlanie interfejsu użytkownika w formie wstążki.

Wstążki to nowoczesne paski funkcyjne, które z powodzeniem stosowane są w wielu znanych programach od czasu wprowadzenia pakietu Office 2010.

Wstążki zwiększają przejrzystość oprogramowania podczas użytkowania.

Interfejsy — import i eksportno
-Import plików 2D DWG i 2D DXF ... więcejtaktaktak
Pliki 2D DWG i 2D DXF można importować, wyświetlać i zapisywać jako warstwy podczas tworzenia planu pomieszczeń. Linie i punkty wierzchołkowe w tych warstwach służą jako punkty i linie zaczepienia do konstruowania ścian, okien itd.

Okno dialogowe, które pojawia się podczas importowania plików, zawiera dwa obszary. W pierwszym można wybrać odpowiednie warstwy, a w drugim — przedstawić je w formie podglądu.
-Eksport widoków 2D do formatu 2D DXF ... więcejtaknietak
Za pomocą tej funkcji można generować pliki 2D DXF do dalszej edycji w innych systemach CAD (np. AUTOCAD).

Program cadvilla umożliwia dodatkowo eksport do formatu 2D DWG. Ponadto można samodzielnie określić, która wersja programu AutoCAD ma być uwzględniona do eksportu. Dotyczy to wersji od AutoCAD R09 do AutoCAD 2013.
-ArCon Import Zastosowanie dostępnych zbiorów obiektów ... więcejtaktaktak
Zastosowanie dostępnych zbiorów obiektówW odniesieniu do programu ArCon planTEK:
Zbiory obiektów ArCon (*.ACO, *.O2C) można bez problemu wykorzystać w programie ArCon planTEK. Możliwy jest import obiektów 3DS.

W odniesieniu do programu cadvilla:
W programie cadvilla można importować następujące formaty obiektów 3D:
- format ArCon (*.aco)
- plik obiektu 3DS (*.3ds)
- plik obiektu Caligari trueSpace (*.cob, *.scn)
- plik obiektu 3D DXF (*.dxf)
- plik obiektu Amapi (*.a3d)
- VRML 1.0 (*.wrl)
- plik obiektu Lightwave (*.lw, *.lwo, *.lwm, *.lwb)
- plik obiektu Wavefront (*.obj)
-ArCon Import Użycie i import istniejących projektów ArCon ... więcejtaktaktak
Użycie i import istniejących projektów ArConW odniesieniu do programu ArCon planTEK:
Bez problemu można importować i edytować projekty ArCon utworzone za pomocą starszej wersji programu ArCon (do wersji ArCon +6.30) lub projekty ArCon utworzone za pomocą programu do projektowania domu opartego na programie ArCon planTEK.

W odniesieniu do programu cadvilla professional plus:
Ta funkcja umożliwia wczytanie istniejących projektów (*.acp) opartych na oprogramowaniu ArCon [planTEK], ArCon open albo starszych wersjach programu ArCon (do wersji ArCon +6.30).
W idealnym przypadku kompletny projekt ze wszystkimi ścianami, stropami, oknami, drzwiami i dachami zostanie zaimportowany w formacie 3D i można go następnie edytować, zmieniać i uzupełniać.
-Zapisywanie projektów w formacie ArCon *.acp ... więcejtaknienie
Zapisywanie projektów w formacie ACP nie jest możliwe w programie cadvilla, ponieważ program ten został opracowany zupełnie od nowa w oparciu o środowisko wykonawcze Microsoft.NET z efektywnym rdzeniem 3D. Projekty programu cadvilla tworzone są całkowicie w modelu danych 3D.


Copyright © 2001 - 2019 by TRIXL GmbH
All rights reserved

 

 

Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren