ArCon open — wszystkie dodatkowe funkcje

ArCon open planTEK — funkcje podstawowe i rozszerzone

  • Podstawowe funkcje programu ArCon (standardowy zakres programu ArCon)
  • Rozszerzone funkcje programu ArCon open planTEK
    Rozszerzony zakres zawiera wszystkie funkcje standardowego zakresu i funkcje dodatkowe.

Dostępna u nas wersja ArCon open planTEK zawiera wszystkie wymienione funkcje podstawowe oraz funkcje rozszerzone. Program ArCon [planTEK] funkcjonuje BEZ ochrony oprogramowania.

Rozszerzony zakres programu ArCon zawiera wszystkie funkcje standardowego zakresu i funkcje dodatkowe.

jako uzupełnienie funkcji “precyzyjne wprowadzanie”.

które używane są jako podkłady podczas wprowadzania elementów rzutu, eksport plików HPGL oraz 2D-DXF, jak również folii ProCad (program CAD firmy mb-Software) jako model 3D do dalszej obróbki w innych programach CAD.

wykorzystywane np. w projektach domów szeregowych.

w najpopularniejszym formacie video dla Windows. Narzędzie to umożliwia tworzenie profesjonalnych filmów video.

jako dokumentacja tekstowa z nazwami i opisami pomieszczeń, informacje i automatycznie obliczane wielkości takie jak np. powierzchnie, kubatury, obwody, powierzchnie ścian; poprzez Microsoft Word dla Windows można wygenerować plik RTF, zawierający zestawienie wszystkich pomieszczeń, także w razie potrzeby z listą elementów w każdym pomieszczeniu.

Dostępnych jest 7 typów różnych facjatek (łacznie z konstrukcją więźby). Frontowa ściana może stać na stropie lub opierać sie na połaci dachu. Dostepne są nastepujące typy facjatek: płaska, wyniesiona, naczółkowa, trójkątna, trapezowa, łukowa, kolebkowa i wygięta (“oko nietoperza“). W ściany facjatki można (jak w przypadku normalnych ścian) wstawić okna.

w trybie konstrukcji można zdefiniować dowolną ilość przekrojów pionowych. Każdy przekrój może być umieszczony jako rysunek na aktualnym arkuszu lub zostać zdefiniowany jako osobny arkusz. Krojone powierzchnie są zaznaczone szrafem. To samo dotyczy elewacji.

Zdefiniowane w trybie konstrukcji przekroje można oglżdać także w trybie projektowania. Dzieki temu można np. zajrzeć do budynku tak jak do domku dla lalek.

w prezentacji architektonicznej można dowolnie przesuwać napisy wymiarowe. Dalej zmienić można także typ i wielkość czcionki.

dla okien, drzwi, schodów i dachów.

w trybie konstrukcji można dla ścian przyjąć barwną prezentację ścian. Pozwala to łatwo rozróżnić stan istniejący, konstrukcje do wyburzenia i stan projektowany

Wszystkie obiekty stworzone w programach firmy Autodesk, które są zapisane jako pliki *.3ds, mozna wczytac za pomoca filtra importu 3DS. Wczytane obiekty są ściśle zintegrowane z ArCon i sa automatycznie zarzadzane przez Exploratora ArCon

ArCon open planTEK in Deutsch kaufen

ArCon open planTEK ist nur in den Sprachen Deutsch und Englisch verfügbar.

Order ArCon open planTEK in English

ArCon open planTEK is available only in the languages English and German.