Pomoc techniczna programu ArCon open [planTEK]

FAQ´s – Pomoc techniczna

Jeśli nie można uruchomić poniższych plików pomocy technicznej w sposób prawidłowy, należy najpierw zainstalować oprogramowanie Adobe Acrobat Reader. Można je pobrać bezpłatnie ze strony domowej firmy Adobe.

ArCon Remote Support

Aby rozpocząć zdalną konserwację, kliknij na zdjęcie

Aby uruchomić ArCon QuickJoin, kliknij na zdjęcie

Opis różnych rodzajów pomocy technicznej:

  • Filmy szkoleniowe programu ArCon planTEK

Obszerny, internetowy zbiór filmów dotyczących obsługi programu ArCon planTEK znajduje się w serwisie
youtube na kanale arcon-software

  • W systemie XP lub VISTA nie są wyświetlane różne funkcje

Nie wyświetla się kilka funkcji, jak np. okna i drzwi. Widać częściowo np. niebieskie, puste przyciski na pasku menu.

Istnieją 2 rozwiązania tego problemu:

Rozwiązanie 1: Należy zmienić tryb wyświetlania w systemie Windows na „Klasyczny Windows”.

Rozwiązanie 2: Należy przejść do podkatalogu, w którym zainstalowano program ArCon (np. c:\programy\arcon), a następnie do podkatalogu Program. Znajduje się tam plik exe programu ArCon. Należy kliknąć ten plik prawym przyciskiem myszy. Następnie należy zaznaczyć opcję Wyłącz kompozycje wizualne w oknie Właściwości -> Zgodność.

  • Podręcznik dotyczący programu ArCon open planTEK

Aby pobrać podręcznik dotyczący programu ArCon open planTEK, należy kliknąć tutaj.

  • Nie ma dostępu do plików pomocy

Należy zainstalować program WinHlp32.exe firmy Microsoft. Plik do pobrania znajduje się na stronie firmy Microsoft albo tutaj.