ArCon — dodatkowe tekstury

Zbiory tekstur i dodatkowe tekstury programu ArCon open [planTEK]

Obecnie dodatkowe tekstury programu ArCon dostępne są tylko w języku niemieckim. Można je znaleźć w niemieckiej wersji językowej naszej strony internetowej. Należy w tym celu kliknąć polecenie „Deutsch” na górze strony.

Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli zaoferować obiekty programu ArCon open planTEK w języku polskim.

But in ArCon and ArCon (planTEK) there are more then 3.500 objects and textures included.