ArCon open planTEK — funkcje podstawowe

ArCon open planTEK — funkcje podstawowe i rozszerzone

  • Podstawowe funkcje programu ArCon (standardowy zakres programu ArCon)
  • Rozszerzone funkcje programu ArCon open planTEK
    Rozszerzony zakres zawiera wszystkie funkcje standardowego zakresu i funkcje dodatkowe.

Dostępna u nas wersja ArCon open planTEK zawiera wszystkie wymienione funkcje podstawowe oraz funkcje rozszerzone. Program ArCon [planTEK] funkcjonuje BEZ ochrony oprogramowania.

dowolnie skomplikowanych rzutów przy pomocy siatki, linii pomocniczych i linijki.

dowolnej ilości kondygnacji włącznie z piwnicą i poddaszem; wyświetlanie kondygnacji może być włączane lub wyłączane. Ściany są tworzone bezpośrednio jako model 3D i automatycznie łączone ze sobą. Okna i drzwi można wybierać z gotowej palety lub stworzyć przy pomocy inteligentnego kreatora. Niezbędne przebicia w ścianach i stropach są tworzone automatycznie.

W ścianach wycinać można prostokątne otwory. Oprócz tego okno dialogowe “rozszerzone konstrukcje okien” uzupełnione jest o możliwość włączenia i wyłączenia wyświetlania framug (razem z szybą)

Automatyczne konstrukcje schodówo spocznikach L i U łącznie z poręczami a także prostych, krętych, łukowych, zabiegowych; wszystkie schody mogą zostać wygenerowane jako drewniane lub monolityczne. Materiały są dowolne, a za pomocą jednego przycisku można ustawić optymalną ergonomię schodów zgodnie z przyjętymi standardami.

Dla każdych schodów można zdefiniować poziom początkowy i końcowy. Dalej, poprzez wprowadzenie wartości kąta dla schodów prostych, można stworzyć zakrzywienie stopni początku i końca biegu.

Automatyczne jak i dowolne konstrukcje dachów dla dachów dwuspadowych, kopertowych, wielospadowych, naczółkowych jak również kombinacji tych form dachowych, wliczając pokrycie dachowe i detale okapu, automatyczne stworzenie propozycji rozwiązania więźby dachowej z krokwiami (także krawędziowymi i koszowymi), płatwiami (kalenicowymi, pośrednimi, stropowymi) i jętkami.

pokrycia jak również metrów bieżących okapów, kalenic, naroży i koszów osobno dla dachu jak i facjatek.

oferowane są 3 różne typy facjatek (łącznie z konstrukcją więźby). Frontowa ściana może stać na stropie lub opierać sie na połaci dachu. Dostepne są nastepujące typy facjatek: płaska, wyniesiona i trójkątna. W ściany facjatki można (jak w przypadku normalnych ścian) wstawić okna.

dla konstukcji dachu można zdefiniować w oknie dialogowym wszystkie przekroje elementów więźby. W polu informacyjnym wyświetlone są charakterystyczne parametry dachu( powierzchnia dachu, metry bieżące kalenic, okapów itd.)

Kompletne wyposażenie wnętrzw trybie 2D i 3D, od mebli po tapety i wykładziny podłogowe w katalogu zawierającym ponad 3000 obiektów i tekstur (powierzchni) z możliwością wprowadzania własnych tekstur.

dołączone zostały nastepujące kategorie obiektów: litery, bryły geometryczne (sześcian, ostrosłup, walec, stożek, sfera, klin, schody, profile), nowe drzwi, meble do sypialni, meble ogrodowe.

obiekty mogą być obracane we wszystkich trzech kierunkach. Dotychczas było to możliwe tylko dla jednego kierunku.

Spacer po wnętrzach lub otoczeniu budynku w czasie rzeczywistym (Virtual Reality) w dzień lub w nocy, opcja zoom i dowolne obracanie się.

teren definiowany jest za pomocą zamknietego wielokąta. Nastepnie można wprowadzić punkty wysokościowe. W terenie wycinać można otwory (np. baseny). Tereny mogą zostać podzielone na rózne obszary (tarasy, drogi, ogród, trawnik), które można pojedyńczo teksturować

przy pomocy okna dialogowego można określić długość i szerokość geograficzną oraz wprowadzić informacje o kraju i miejscowości. Po podaniu godziny automatycznie określone jest położenie słońca i księżyca . W zależności od pory roku i pory dnia następuje określenie koloru światła dziennego. Przez wstawienie w planie konstrukcyjnym strzałki północy określany jest przebieg słońca i księżyca.

Fotorealistyczna prezentacja z Ray-Tracingiemfotorealistyczna symulacja warunków oświetleniowych z Ray-Tracingiem: światła, cienie, przeźroczystość i odbicia lustrzane pozwalają zaprezentować wiernie wysokiej jakości obrazy projektowanego obiektu.

wymiarowanie rzutów za pomocą linii i łańcuchów wymiarowych, efektywne i dokładne wydruki rzutów każdej kondygnacji razem z ramką i tabelką rysunkową; drukować można na dowolnej drukarce czy ploterze zainstalowanym w systemie Windows. Rzuty, widoki i barwne obrazy umieścić można np. w dokumentach programu Microsoft Word dla Windows w celach zilustrowania rozmaitych ekspertyz czy w części opisowej budowlanej dokumentacji technicznej. Mogą one mieć jako tło dowolną zeskanowaną fotografię otoczenia działki.

W nieskomplikowany sposób w oknie dialogowym poprzez zastosowanie siedmiu grup kosztów można oszacować koszt inwestycji. Powierzchnia i kubatura może zostać przejęta przejęta przez ArCon automatycznie z projektu.

wersja standardowa jest w stanie uruchamiać aplikacje OCX, tzn. że zewnętrznie napisane warianty konstrukcji można uruchomić w środowisku ArCon. Do stworzenia wariantów konstrukcji wymagane jest programowanie w Visual Basic lub C++ i użycie interfejsu ArCon-OCX.

ArCon open planTEK in Deutsch kaufen

ArCon open planTEK ist nur in den Sprachen Deutsch und Englisch verfügbar.

Order ArCon open planTEK in English

ArCon open planTEK is available only in the languages English and German.